Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Akademik Yayın Destek Birimi

Öğretim elemanlarının talepleri üzerine, makale çalışmasının araştırma yöntemleri konusunda desteklenmesi, editlenmesi, düzeltme okuması, İngilizce ise dil kontrolü amacıyla verilen danışmanlıktır.

Akademik Paylaşım Toplantıları:
Her hafta belirli gün ve saatte, üniversitemizden bir öğretim elemanı yaptığı araştırma ve/ya yayınlar üzerine bir paylaşımda bulunur. Bu toplantıya tüm akademik birimlerden öğretim elemanları davet edilir. Katılım gönüllülük esasına dayanır.