Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Programı

Meslek Olarak Akademisyenlik
Geleneksel Öğrenme Kuramları
Yetişkin Öğrenme Kuramları
Genç̧ Yetişkin Öğrencinin Özellikleri
Öğrenci Motivasyonu Akademisyen Motivasyonu Öğrenmede Kişisel Farklılıklar
Öğrenme Stilleri ve Stratejileri Öğretim Yöntemleri
Ölçme ve Değerlendirme Sınıf Yönetimi
Eğitimde Teknolojiyi Kullanma Eğitimde Dijital Okuryazarlık 21’inci Yüzyıl Becerileri
Ders Tasarımı ve Ders İzlencesi
Sokratik Yöntem