Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Aktif Öğrenme Eğitimi

Eğitim İçeriği

 

Öğrenmeyi öğrenmek

Öğrenme nedir?
Öğrenme modelleri, zihin ve davranış biçimleri
Aktif öğrenme nedir? Pasif öğrenmeden farkı var mıdır?

Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme faydaları, uygulamaları
Aktif öğrenmede bireysel ders malzemeleri örneklerinden analiz
Aktif öğrenmede kısa ve uzun süreli bellek etkisi

Aktif Öğrenme Stratejileri-Bilişsel

Bilişsel Öğrenme Stratejileri: Dikkat, Tekrar, Anlamlandırma Stratejileri
Zihin Haritalandırma, Mindmapping
Bilişsel Öğrenme Stratejileri: Eklemlendirme
6 Şapkalı Düşünme Tekniği De Bono

Aktif Öğrenme Stratejileri-Yürütücü Bilişsel-Duyuşsal

Yürütücü Bilişsel Öğrenme Stratejileri: Kendi öğrenme sürecinin farkında olma ve denetimi
Öğrenme stilleri; bireysel öğrenme stil analizi
Duyuşsal Öğrenme Stratejileri: Motivasyon, Stres Yönetimi

Aktif Öğrenme Ders Çalışma Teknikleri

Aktif Öğrenme Yürütücü Duyuşsal Strateji: Zaman Yönetimi
Ders Çalışma Teknikleri: Pomodoro, nereden başlamalıyım?

Etkin Ders Çalışma Teknikleri

Etkin Ders Çalışma Planı nasıl olmalıdır?
Etkin Ders Çalışma Yöntemleri
Etkin Ders Çalışma teknikleri ile bireysel öğrenme stil eşleşmeleri