Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği

 

Ölçme ve Değerlendirmenin Temel İlkeleri

 • Ölçme ve Değerlendirmenin Amaçları
 • Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

(Kapsam Geçerliliği, Puanlandırma Geçerliliği, Eşitlik, Şeffaflık vb.)

 • Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinde Hata Kaynakları ve Çözümler

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulamaları

 • Ders İzlencesinde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
 • Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
 • Çeşitli Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Pratik Öneriler
 • Not Verme Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar

Etkili Ölçme ve Değerlendirme İçerikleri Oluşturma

 • Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Sorular Yazarken Uygulanan Prensipler
 • Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Örnekler
 • Öğrencilerin Gözünden Çeşitli Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları

Geri Bildirim ve Öğrenci Katılımı

 • Biçimlendirici Geri Bildirim Prensipleri
 • Biçimlendirici Değerlendirmeye Öğrenci Katılımını Teşvik Etme
 • Geri Bildirimin Tasarımı ve Zamanlaması
 • Geri Bildirimin Sağlanmasında Duygusal Etkilere Dikkat Etme

Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Kullanımı

 • Biçimlendirici Değerlendirme Aktiviteleri için Kullanılabilecek Çevrim İçi Araçlar
 • Blackboard Platformunun Ölçme ve Değerlendirme Amacıyla Kullanımı

Ölçme ve Değerlendirmede Temel İstatistik Uygulamaları

 • Temel İstatistik Kavramları
 • SPSS Programını Tanıma
 • Geçerliliği ve Güvenilirliği Artırmak için Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
 • Soru Zorluğu ve Soru Ayırt Ediciliği Hesaplama