Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Danışmanlık

Öğrencilere aşağıdaki konularda eğitim ve danışmanlık desteği verilir.

 

 • Akademik Yazı
 • Kaynak Tarama ve Kullanımı
 • Öğrenme Stratejileri
 • Akran Öğrenme/Öğretme
 • Eğitim Teknolojisi

 

Çevrimiçi Eğitsel Ortamlar İçin Öğrenci Kılavuzu

 1. Arama motorları nasıl kullanılır? Güvenilir ve kaliteli çevrimiçi bilgi nasıl bulunur?
 2. Akademik bilgiye nasıl ulaşılır? Nelere dikkat edilmelidir?
 3. Çevrimiçi ortamlarda intihalden nasıl kaçınılır?
 4. Çevrimiçi referans gösterme araçları nelerdir?
 5. Öğrencilerin kullanabileceği çevrimiçi eğitsel araçlar nelerdir?
 6. Çevrimiçi öğrenmede eğitsel video nasıl kullanılır?
 7. Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (MOOC) nedir? Nasıl faydalanılır?
 8. Akademik e-mail nasıl yazılır? Nelere dikkat edilmelidir?
 9. Çevrimiçi akademik portfolyo/ödev/proje nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmelidir?
 10. Başarılı bir çevrimiçi sunum nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmelidir?

 

 

 

EĞİTİMLERİMİZ

 

Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Eğitimi

 

Meslek Olarak Akademisyenlik

Geleneksel Öğrenme Kuramları

Yetişkin Öğrenme Kuramları

Genç̧ Yetişkin Öğrencinin Özellikleri

Öğrenci Motivasyonu

Akademisyen Motivasyonu

Öğrenmede Kişisel Farklılıklar

Öğrenme Stilleri ve Stratejileri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme

Sınıf Yönetimi

Eğitimde Teknolojiyi Kullanma

Eğitimde Dijital Okuryazarlık

21’inci Yüzyıl Becerileri

Ders Tasarımı ve Ders İzlencesi

Sokratik Yöntem

 

 

Dijital Okuryazarlık Eğitimi

 

Programın amacı: Öğretmen/öğrencilerin internet ve dijital okuryazarlığın tarihi, kuramları, dijital okuryazarlığın eğitimdeki yeri ve önemi, dijital okuryazarlıkta etiğin önemi, eğitimde kullanılan yeni ve gelişmekte olan teknolojiler hususunda farkındalığını artırmak.

(15 hafta, 45 saat)

Programın içeriği:

Modül 1 - Dijital Okuryazarlık Tarihi, Teorik Perspektifler Ve Eğitimde Dijital Okuryazarlığın Önemi

1. Bilgi Okuryazarlığı, Bilgi Çağı ve Eğitim Teknolojisi
2. Dijital Okuryazarlık Tanımı ve Eğitimdeki Yeri
3. İnternet Tarihi, Sosyal Ağ ve Güvenilir Eğitsel Bilgi Bulma

Modül 2 - Eğitimde Dijital Etik Yaklaşımları Ve Siber Güvenlik

1. Temel Etik Kavramları, Eğitimde Etik, Çevrimiçi Etik
2. Çevrimiçi Ortamlarda Güven, Gizlilik ve Kimlik

Modül 3 - Yeni Ve Gelişen Teknolojiler, Eğitimde Kullanılan Teknoloji Örnekleri

1. Gelişmekte Olan Teknolojiler
2. Sınırdaki ve Yakın Gelecekteki Teknolojiler
3. Eğitimde Kullanılan Teknolojiler

 

ETKİNLİKLERİMİZ

 

Geçmiş etkinlikler

 

 • “Yeni Normalde Yükseköğretimde Liderlik”- Webinar- 11 Haziran 2020
 • Akademisyen Oryantasyonu – Eylül 2020

 

Gelecek etkinlikler

 

 • “Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Nedir? Neden Önemlidir?” – Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ergin-İstanbul Üniversitesi – Ocak 2021

 

 • V. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı-YÖÇAD – Ekim 2021

 

 

KAYNAKLAR

 

ÖĞREM internet sitesinde öğretim elemanlarının farklı konularla ilgili bilgi edinmeleri için ÖĞREM tarafından üretilmiş sunum, tablo, metinlerin yanı sıra faydalı olacağını düşünerek listelediğimiz dış kaynakları da KAYNAKLAR sekmesinin altında bulabilirsiniz.

 

 • ÖĞREM Kaynakları

 

 

 • Dış Kaynaklar

 

Meslek olarak Akademisyenlik

 

Keengwe, J., & Kidd, T. T. (2010). Towards best practices in online learning and teaching in higher education. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 6(2), 533-541.

 

Austin, A. E., & Sorcinelli, M. D. (2013). The future of faculty development: Where are we going? New Directions for Teaching and Learning, 2013(133), 85-97.

 

Geleneksel/Yetişkin Öğrenme Kuramları

 

Taylor, D. C., & Hamdy, H. (2013). Adult learning theories: Implications for learning and teaching in medical education: AMEE Guide No. 83. Medical Teacher, 35(11), e1561- e1572.

 

Allen, S. (2016). Applying adult learning principles to online course design. Distance Learning, 13(3), 25.

 

Genç Yetişkin Öğrencinin Özellikleri

 

Cercone, K. (2008). Characteristics of adult learners with implications for online learning design. AACE Journal, 16(2), 137-159.

 

 

Öğrenci Motivasyonu

 

Hew, K. F. (2016). Promoting engagement in online courses: What strategies can we learn from three highly rated MOOCS. British Journal of Educational Technology, 47(2), 320- 341.

 

Martin, F. & Bolliger, D.U. (2018). Engagement matters: Student perceptions on the importance of engagement strategies in the online learning environment. Online Learning, 22(1), 205- 222.

 

Bilgiç, A., & Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 26-50.

 

Akademisyen Motivasyonu

 

Kızıltepe, Z. (2008). Motivation and demotivation of university teachers. Teachers and Teaching, 14(5-6), 515-530.

 

Trolian, T. L., Jach, E. A., Hanson, J. M., & Pascarella, E. T. (2016). Influencing academic motivation: The effects of student–faculty interaction. Journal of College Student Development, 57(7), 810-826.

 

Öğrenme Stilleri ve Stratejileri

 

Veznedaroğlu, R. L., & Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri. Elementary Education Online, 4(2).

 

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105-119.

 

Truong, H. M. (2016). Integrating learning styles and adaptive e-learning system: Current developments, problems and opportunities. Computers in Human Behavior, 55, 1185-1193.

 

Öğretim Yöntemleri

 

         Akçay, A., & Şahin, A. (2013). Bir öğretim yöntemi olarak web macerası (webquest).

         International Journal of Informatics Technologies, 6(1), 17-22.

 

         Francom, G. M., & Gardner, J. (2014). What is task-centered learning? TechTrends,

         58(5), 27-35.

 

         Sadeghi, R., Sedaghat, M. M., & Ahmadi, F. S. (2014). Comparison of the effect of

lecture and blended teaching methods on students’ learning and satisfaction. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 2(4), 146.

 

 

 

 

Sınıf Yönetimi

 

         Al-Hamdan, J. (2007). Higher education classroom management: Kuwait university

         students' views. College Student Journal, 41(3), 572.

 

Bayram, A., Göker, S. D., Sarıkaya, H. S., & Öztürk, H. K. (2018). Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilen eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının sınıf içi iletişim becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 77-94.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

         Demir, S. B., & Yıldırım, Ö. Yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi için dereceli

puanlama anahtarı geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 457-473.

 

         Baleni, Z. G. (2015). Online formative assessment in higher education: Its pros and

         cons. Electronic Journal of e-Learning, 13(4), 228-236.

 

Eğitimde Teknolojiyi Kullanma

        

         Wingo, N. P., Ivankova, N. V., & Moss, J. A. (2017). Faculty perceptions about

         teaching online: Exploring the literature using the technology acceptance model as an

         organizing framework. Online Learning, 21(1), 15-35.

        

Amin, H. & Mirza, M., S. (2020). Comparative study of knowledge and use of Bloom's
digital taxonomy by teachers and students in virtual and conventional universities. 
Asian Association of Open Universities Journal, 15(2), 223- 238.
https://doi.org/10.1108/AAOUJ-01-2020-0005

 

Anderson, L.,W. & Krathwohl, D. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman, New York.

 

Churches, A. (2008). Bloom's digital taxonomy.

 

Goranova, E. (2019). Creation of electronic learning objects for the high cognitive levels of Bloom’s digital taxonomy. Knowledge International Journal31(2), 585 - 590. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1152

 

Netolicka J. & Simonova, I. (2017) SAMR model and Bloom’s digital taxonomy applied in blended learning/teaching of general english and esp. International Symposium on Educational Technology (ISET), Hong Kong, 277-281, doi: 10.1109/ISET.2017.68.

 

Purushothaman, A. (2017). Applying Bloom’s digital taxonomy to address creativity and second order digital divide in internet skills. In Zhou, C. (Eds.), Handbook of Research on Creative Problem-Solving Skill Development in Higher Education, 450-470, IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-5225-0643-0.ch020

Skiba, D., J. (2013). Bloom's digital taxonomy and word clouds. Nursing Education
Perspectives,
34(1), 277-280.

 

Wedlock, B., C. & Growe, R. (2017). the technology driven student: how to apply Bloom’s revised taxonomy to the digital generations. Journal of Education & cial Policiy, 7(1),      25-34.

 

Eğitimde Dijital Okuryazarlık

 

         Onursoy, S. (2018). Üniversite gençliğinin dijital okuryazarlık düzeyleri: Anadolu

         Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim

         Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 989-1013.

 

         Nordic Journal of Digital Literacy (tüm dergi), Jubileumsnummer 2006–2016.

         www.idunn.no/dk

 

21. Yüzyıl Becerileri

 

         Ananiadou, K. and M. Claro (2009), “21st Century Skills and Competences for New

         Millennium Learners in OECD Countries”, OECD Education Working Papers, No. 41,

         OECD Publishing.

 

Saavedra, A. R., & Opfer, V. D. (2012). Learning 21st-Century Skills Requires 21st-

Century Teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8–13.