Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Etkin Öğretim Stratejileri Eğitimi

Eğitmen: Elif Vardar Solak- ÖĞREM Danışmanlık Birimi Koordinatörü (elif.solak@istinye.edu.tr)

Programın amacı: Öğretim üyelerinin yüz yüze ve çevrimiçi sınıflarda aktif öğrenme ve öğretme, etkin öğretim stratejileri, öğretimde varlık oluşturma, düşünme ve öğrenme süreçleri ile ilintili ders yöntemlerinin önemi hususunda farkındalığını artırmak

Programın içeriği: Öğrenme ve öğretme yansıtması, aktif öğrenmeyi destekleyen etkin öğretim stratejileri, sorgulayıcı öğrenme ve grup çalışması şekilleri, öğrenme, düşünme ve ders materyel etkileşimleri, sınıfta sosyal, bilişsel, eğitsel varlık oluşturma

Eğitim içeriği

Ders 1: Aktif Öğrenme 28 Şubat 2022 Pazartesi (11:00-12:30)

Aktif Öğrenme nedir? faydaları, uygulamaları nelerdir?

Pasif öğrenmeden farkı var mıdır?

Öğrenme modelleri, zihin ve davranış biçimleri

Etkin Öğretim alanı yaratma ilkeleri

 

Ders 2: Öğrenme Öğretme Yansıtması 2 Mart 2022 Çarşamba (11:00-12:30)

Dolu Fincan-Boş Fincan Aklı yansıtması

Eleştirel Düşünmeyi harekete geçirme

Etkin Öğretimde öğrencileri dahil etme

Etkin Öğretimde eğitmenin rolü

 

Ders 3: Bilişsel Stratejiler-Düşünsel Çalışma Analizleri 7 Mart 2022 Pazartesi (11:00-12:30)

Bilişsel Öğrenme Stratejileri

Düşünsel Çalışma Analizleri

Zihin Haritalandırma, De Bono 6 Şapkalı Düşünme Tekniği

Fakülte ders notları örneklerinden analizler

 

Ders 4: Etkin Öğretim Modeli 9 Mart 2022 Çarşamba (11:00-12:30)

Etkin Öğretim Stratejileri

Ders içeriği, ders-etkileşim ortamı ve öğrenmede zihinsel süreç desteği

Geleneksel ders anlatımından etkileşimli ders biçimine geçiş

Öğrenme Stilleri ve Öğretim eşleşmesi

Grup Tartışması: Fishbowl Akvaryum Tekniği ve Sokratik Seminer

 

Ders 5: Etkin Öğretimde Aktiviteler 14 Mart 2022 Pazartesi (11:00-12:30)

Aktif Öğrenmede Duyuşsal ve Yürütücü Bilişsel Öğrenme Stratejileri

Etkin Öğretimde Eğitmenin “Kolaylaştırıcı” rolü ve İşlevleri

Etkin Öğretim Aktivitelerine bakış: Flipped Tersyüz sınıf, Jigsaw tekniği, Vaka-odaklı sorun çözme, Öğreterek öğrenme, Çevrimiçi tartışma platformu, Düşün-Eşleş-Paylaş yaklaşımı

 

Ders 6: Etkin Öğretimde Varlık Oluşturma 16 Mart 2022 Çarşamba (11:00-12:30)

Etkin öğretimde Sosyal Varlık oluşturma: iletişim ve kullanılabilir öğrenme ortamı

Etkin öğretimde Bilişsel Varlık oluşturma: öğrenme aşamaları, görevler ve süreçler

Etkin öğretimde Eğitsel Varlık oluşturma: güçlendirme, küratörlük, toplama, modelleme