Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Danışmanlık Birimi

ÖĞREM, öğretim elemanlarına ders tasarımı, teknolojinin etkin kullanımı, ödev geliştirme, sınıf gözlemleri, geri bildirim ve sınıftaki zorlukları ele alma konularında yardımcı olur. Bu konularda danışmanlık talep eden öğretim elemanlarımız bize mail ogrem@istinye.edu.tr atarak randevu alabilirler.

Kişisel/Grup Danışmanlık İsteği

Ders Tasarımı: Ders tasarımı, daha önce öğrencilere sunulmuş ya da yeni sunulması planlanan bir dersin gereksinimlerinin saptanması, bir plan çerçevesinde, ders içeriğine dair bilgilerin organize edilmesi ve etkili olarak öğrencilere aktarımının sağlanması için yapılan çalışmadır. 

Ders İzlencesi Tasarımı: Dersin tanımını, amacını, içerik kapsamını, ön koşullarını, derse devam, katılım, telafi, sınav, ödev gibi ölçme değerlendirme politikalarını ve eğitim felsefesini öğrenciye bildirmek amacıyla hazırlanan ders planıdır.

Ödev/Proje Tasarımı: İzlencede belirtilen öğrenme hedeflerine yönelik bir ölçme değerlendirme aracıdır. 
 
Ders içi Etkinlik Tasarımı: İzlencede belirtilen öğrenme hedeflerine yönelik bir öğrenme ve öğretme aracıdır. 

Teknolojinin Etkin Kullanımı: Yüz yüze ya da çevrimiçi derslerde, dersin etkinliğini artırmaya yönelik başvurulan teknoloji temelli eğitsel platform ve araçların kullanımıdır. Bu danışmanlık teknik destek danışmanlığı değildir. 

Sınıf Gözlemleri: Öğretim elemanının daveti üzerine, ders/lerine girip; dersin planı, akışı, zamanlaması, sınıf yönetimi gibi ölçütlerle dersi değerlendirme ve öğretim elemanına geri bildirimde bulunma amacıyla yapılan gözlemdir.

Öğrenciye Geri Bildirim: Dönem içinde yapılan sınavlar ya da verilen ödev/proje ile ilgili öğrencinin performansını iyileştirme ve öğrencide farkındalık yaratma amacıyla öğretim elemanı tarafından yapılır. 
 
Özel Gereksinimli Öğrenci Eğitimi: Öğretim elemanının sınıfında engelli öğrenci bulunması durumunda, öğretim süreçlerinin onların gereksinimlerine göre uyarlanması amacını taşır.