Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Eğitim Teknolojisi Birimi

ÖĞREM Eğitim Teknolojisi Birimi, öğretim elemanlarının belirlenen öğretim hedefleri doğrultusunda, bu hedefleri en iyi şekilde karşılayan eğitsel teknolojileri seçmelerini ve öğretim süreçlerine kaynaştırmalarını destekler. Birimimiz, öğretim programlarında teknolojinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için plan geliştirmek üzere bireysel veya grup halinde öğretim elemanları ile çalışır. Bu süreç, potansiyel teknolojileri keşfetmek, elektronik iletişim araçlarını kullanmak, ders/kurs/içerik sunum teknolojilerini tanıtmak, öğretim ihtiyaçları ve uzmanlıklarına yönelik teknolojik danışmanlık sağlamak gibi bir dizi hizmetten oluşur.

PADAGOGY WHEEL V5.0

Padagogy Çarkı (Padagogy Wheel) ilk olarak Sharon Artley tarafından üretilmiş, odağında birden fazla pedagojik düşüncenin çeşitli alanlarını bir araya getiren bir çizelgedir. Bu taksonomi çizelgesinin çevrimiçi uygulamaları içermeyen ilk versiyonunun keşfedilişi ise Paul Hopkin’in öğretimsel danışmanlık temelli web sayfası mmweb.org.uk adresine dayanır. Şu anki haliyle Padagogy Çarkının amacı çeşitli çevrimiçi uygulamaları hizmet etmesi en olası eğitim amaçları ile ilişkilendirmektir. Çarkın içeriğinde var olan ve sınıflara ayrılan eylem fiilleri (action verbs) Bloom’un Dijital Taksonomi haritasına dayanmaktadır.
*https://www.teachthought.com/technology/the-padagogy-wheel/  sitesinden alınmıştır.

1

Bloom’un Dijital Taksonomisi Haritası
*https://tipsforfaculty.com/2018/07/27/infographic-blooms-digital-taxonomy-verbs/ sitesinden alınmıştır.

2

 

Çevrimiçi Sunum Araçları

Birimimiz, öğretim sürecini destekleyici teknolojilerin ders sunumlarına nasıl dahil edilebileceğine yönelik danışmanlık sunar. Bu süreçte, öğretim üyeleri mevcut çevrimiçi sunum araçlarını kullanma yollarını derslerinde deneyimleyerek keşfetme olanağını bulur.

 • PowerPoint Online
 • Google Slides
 • Prezi Basic
 • LinkedIn SlideShare
 • Keynote
 • LibreOffice Impress
 • PowToon
 • WPS Presentation

Elektronik İletişim Araçları

Elektronik iletişim araçları, öğretim süresince gerçekleşen öğretim elemanı – öğrenci ve öğrenci – öğrenci etkileşimini artırma yollarından biridir. Bu araçlar çevrimiçi iletişimi, sosyal öğrenmeyi ve iş birliğini artırır. Eğitim Teknolojisi Birimi, öğretim elemanlarına bu araçları kullanarak en faydalı etkileşim yolunu bulmalarında yol gösterir.

 • Webinar, telekonferans, videokonferans (Livestorm, EasyWebinar, Twitch Live, Google Hangouts Meet, Zoom, Adobe Connect, Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype)
 • Elektronik posta (Gmail, Microsoft Outlook, iCloud, Zoho Mail, Yahoo Mail, Yandex, Google Classroom)
 • Anlık mesajlaşma (Google Hangouts Chat, Google Chat, Discord, Slack, Chatwork, Microsoft Teams, Facebook Messenger, Telegram, Line, WhatsApp)
 • Bloglar (Wix, WordPress, Network Solutions, Web.com, Squarespace, Site123, Weebly, Shopify)
 • Vloglar (YouTube, Vimeo, PowToon, Instagram Live, Facebook Live, Daily Motion, Flickr)
 • Sosyal Medya (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Pinterest, WeChat, Tumblr, LinkedIn, Snapchat)
 • Forumlar (phpBB, MyBB, Simple Machines, Forum, Discourse Forum Platform, bbPress, FluxBB, Flarum)

 

Bulut Depolama Teknolojisi

Bulut sistemi, bir diğer adıyla bulut depolama teknolojisi öğretim elemanlarının ders içeriklerini çeşitli veri tabanları, platform ve yazılımlar vasıtasıyla depolamasını sağlar. Eğitim Teknoloji Birimi, öğretim elemanlarına hedefe uygun bulut sistemi ürünlerini seçmesi yolunda destek sağlar.

 • DropBox
 • WeTransfer
 • Google Drive
 • iCloud
 • Amazon Web Services
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • Alibaba Cloud
 • Adobe Creative Cloud
 • Amazon Cloudwatch
 • Cisco Webex
 • Office 365
 • NetSuite

 

Diğer Çevrimiçi Platform ve Araçlar:

PLAYPOSIT – LISTENING INTERACTIVE VIDEO PLATFORM
Website:
https://go.playposit.com/

QUIZZIZ
Website:
https://quizizz.com/

PADLET
Website:
https://padlet.com/dashboard

JAMBOARD
Website:
https://jamboard.google.com/

FLIPGRID
Website:
https://info.flipgrid.com/

QUIZLET
Website:
https:/ /quizlet.com/

THINGLINK
Website:
https://www.thinglink.com/

ANIMOTO
Website:
https://animoto.com/

MINDMODO
Website:
https://www.mindomo.com/

KAHOOT
Website:
https://kahoot.com/

STRAWPOLL
Website:
https://www.strawpoll.me/

GOCONQR
Website:
https://www.goconqr.com/

ONLINE VISUAL PARADIGM
Website:
https://online.visual-paradigm.com/

WIZER.ME
Website:
https://wizer.me/

MIND MASTER
Website:
https://www.edrawsoft.com/mindmaster/

COMMONLIT
Website:
https://www.commonlit.org/en

EDWORDLE
Website:
http://www.edwordle.net/

NEARPOD
Website:
https://nearpod.com/

COMMONINJA
Website:
https://www.commoninja.com/charts/editor/data

SKETCHPAD
Website:
https://sketch.io/sketchpad/

WISUWORDS
Website:
https://visuwords.com/