Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Eğiticinin Eğitimi 2 Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme

İSÜ ÖĞREM Eğiticinin Eğitimi 2

Yüksek öğretimde Bahar 2023 döneminin uzaktan eğitim modeline dönmesi üzerine oluşan çevrimiçi ölçme değerlendirme tekniklerine yönelme ihtiyacını karşılamak üzere Eğiticinin Eğitimi 2 “Uzaktan Öğretimde Ölçme Değerlendirme ve Alternatifler” ve “Testing Evaluation in Distant Education and Alternatives” konu başlığında Türkçe ve İngilizce olarak Blacboard zoom üzerinden 23 Mart 2023 tarihinde 11:00-12:30 ve 14:00-15:30 saatleri arasında sunulmuştur.

Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme ihtiyaçlarına odaklanan bu çevrimiçi eğitimde öğrencilerin ve eğitmenlerin önceliklerine cevap verecek uygulamalar, ölçme değerlendirme ilkeleri ve çevrimiçi kullanılabilecek alternatiflerin yanı sıra platform olarak İstinye Üniversitesi’nin kullandığı Blackboard işlevlerine de değinilmiştir.

Eğitimin amacı: Akademisyenlerin İSÜ yüksek öğretim çevrimiçi alanında ölçme değerlendirme yetilerini güçlendirmek.

Eğitimin içeriği: Bu eğitim paketi, çevrimiçi uyarlanmış öğretim hedef ve uygulamalarında öne çıkan beklentiler ile uyumlu ve verimli ölçme değerlendirme yönetimine yer açar. Çevrimiçi öğretim sürecinde geri bildirim alma ve vermenin önemi, Blackboard platformu kullanımı, ölçme ve değerlendirmede alternatif araçların kullanımı unsurlarının harmanlanması için pratikler sunar.

Eğitim Programı: Türkçe program: 23 Mart Perşembe 2023 @ 14:00 Blackboard zoom

İngilizce Program: 23 Mart Perşembe 2023 @ 11:00 Blackboard zoom

Eğitim akışı: Açılış ve çevrimiçi öğretimde öncelikler (ÖĞREM Müdürü Elif Vardar Solak)

Ölçme Değerlendirme esasları, geribildirim ve çevrimiçi uyarlamaları  (Öğr. Gör. Ezgi Tamer)

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirmede Dijital Alternatifler (Dr. Öğr. Üyesi Caner Geyik)