Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Dijital Okuryazarlık Eğitimi

Programın amacı: Öğretim üyelerinin 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, dijital okuryazarlığın eğitimdeki önemi ve günümüzde kullanılan eğitsel teknoloji ürünleri hususunda farkındalığını artırmak.

Programın içeriği: 21. Yüzyıl ve Değişen Okuryazarlık, Eğitimde Kullanılan Google Ürünleri, E-Öğrenmede Kullanılan Teknolojiler

EĞİTİM PLANI

 1. Ders: 21. Yüzyıl ve Değişen Okuryazarlık
 • 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri
 • Eğitimde Dijital Okuryazarlık
 • Padagogy Çarkı
 1. Ders: Eğitimde Kullanılan Google Ürünleri
 • Google Drive
 • Google Dökümanlar
 • Google Forms
 1. Ders: Eğitimde Kullanılan Google Ürünleri
 • Google Jamboard
 • Google Sites
 • Google Classroom
 1. Ders: E-Öğrenmede Kullanılan Teknolojiler
 1. Ders: E-Öğrenmede Kullanılan Teknolojiler
 1. Ders: E-Öğrenmede Kullanılan Teknolojiler
 • Blackboard
 • Zoom