Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Eğitimde Kalite

İSÜ ÖĞREM Eğitimde Kalite

İstinye Üniversitesi Eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle bir yandan müfredat geliştirme, diğer taraftan da eğiticinin eğitimi çalışmalarını yürütmektedir. ÖĞREM eğitimde kaliteye yönelik çalışmalar, eğitimler, çalıştaylar düzenlemenin yanı sıra tavsiyelerden oluşan rehber ve kılavuzlar hazırlayarak katkı sunmaktadır.

Etkin Öğretim Kriteri, Etkin Öğretim Rehberi, Çevrimiçi Öğretim Varlığı Oluşturma, Çevrimiçi ve Yüzyüze Tersyüz Ders Teknikleri, Ders İzlence Kılavuzu, Hedef ve Hedef Davranış Yazma Kılavuzu, Öğrenim Kazanımları Müfredat Oluşturma Kılavuzu, Program ve Ders Öğrenme Çıktısı Yazma Kılavuzu, Ölçme Değerlendirme Kılavuzu, Sınav Planı Oluşturma Kılavuzu gibi rehberler başvuru bilgisine sunulmaktadır.