Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Hakkımızda

Misyon
İSÜ Öğretme ve Öğrenme Mükemmeliyet Merkezi'nin (ÖĞREM) misyonu, İstinye Üniversitesi’nin 9 fakültesinin eğitim-öğretiminde mükemmelliği, yeniliği ve çağdaşlaşmayı teşvik etmektir.
ÖĞREM’in tüm etkinlikleri, kanıta dayalı öğretme yöntemlerinin desteklenmesine, geliştirilmesine ve İSÜ öğretim elemanlarının profesyonel ve öğrencilerinin akademik gelişimine odaklanmıştır. 
ÖĞREM, üniversitenin bir karar alıcı, denetleme veya kontrol birimi değildir. Üniversite içindeki tüm birimlere eğitim-öğretim ile ilgili gereksinim doğrultusunda danışmanlık ve eğitim verir.
Bu bağlamda ÖĞREM’in misyonu şöyledir:


Eğitim öğretim
ÖĞREM, eğitim-öğretime değer veren ve onu yücelten, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyan ve bunları destekleyen bir üniversite kültürü geliştirmek ve sürdürmek için öğretim elemanları, her seviyedeki öğrencileri ve yöneticileriyle ortaklaşa mükemmel öğrenme ortamları yaratmak için çalışır.
ÖĞREM, eğitim-öğretim ve müfredatla ilgili konularda tüm öğretim elemanlarına danışmanlık verir; akademik birimlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış seminerler, çalıştaylar sunar; sempozyumlar düzenler.


Çeşitlilik
ÖĞREM, farklı çevrelere ve sosyal kimliklere sahip öğrenci ve eğitmenler için çeşitliliğe önem veren ve sınıf içindeki seviye farklılığını kapsayıcı olumlu öğrenim ortamlarını teşvik eden bir eğitim-öğretim kültürü geliştirir. 


Teknoloji
Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin yanı sıra çeşitli kaynaklar aracılığıyla ÖĞREM, öğretim elemanlarının öğrenim hedeflerini en iyi şekilde karşılayan teknolojileri seçmelerine ve öğretimleriyle kaynaştırmalarına yardımcı olur. ÖĞREM, güncel teknolojilerin, eğitim-öğretim için kullanılması yolunda, İSÜ içinde bulunan diğer birim ve merkezlerle iş birliği yapar.


Araştırma
ÖĞREM öğretim elemanları ile birlikte dersleri ve/veya müfredatı iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapar; gerektiği zamanlarda öğrencileri araştırmaya katkıda bulunmaları için davet eder; saygın dergilerde bilimsel makaleler yayınlar.