Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Ölçme-Değerlendirme Birimi

Ölçme-değerlendirme birimi, üniversite içinde uygulanan ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin üniversitenin akademik misyonuna ve derslerde belirlenen öğrenme amaçlarına en iyi şekilde katkı yapması için çalışmalar yapar. Bunu aşağıda belirtilen çalışmalarla gerçekleştirir:

 • Öğrenci öğrenimi ve gelişiminin değerlendirilmesi ile ilgili eğitim ve danışmanlık sunar. 
 • Ölçme-değerlendirme uygulamaları, geleneksel olarak yaygın şekilde kullanılan çoktan seçmeli, kısa cevaplı, ya da açık uçlu soruların yanı sıra,
  • Vaka sunuları/ değerlendirmeleri
  • Sunumlar
  • Projeler
  • Araştırma yazıları/ tezler
  • Poster sunuları
  • Mülakatlar
  • Mini uygulamalar
  • Uygulama raporları
  • Öğrenme kayıtları/ günlükler
  • Wiki ve bloglar
  • Portfolyolar (E-portfolyolar)
  • Öz değerlendirme / Akran değerlendirmesi
  • Grup çalışmaları
 • gibi pratikleri de içerir. 
 • Ölçme-değerlendirme birimi, bu ölçme-değerlendirme yöntemlerini tanıtır ve her birinde dikkat edilecek hususlar konusunda eğitim ve kaynaklar sunar.
 • Ders içi öğrenme çıktılarının doğru, güvenilir, geçerli ve adil bir şekilde değerlendirilmesi için ilgili öğretim elemanlarına danışmanlık sunar. Öğretim elemanlarına çevrimiçi veya sınıf içi ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde yardımcı olur. 
 • Öğretim elemanlarına, öğrenci performans değerlendirmelerinin önemli bir parçası olan rubrik (değerlendirme ölçeği) geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.
 • Üniversitede, öğretim elemanlarının birbiriyle iş birliğini artırmak ve iyi pratiklerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla, derslerde kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarının öğretim elemanlarının erişimine sunulmasını sağlayacak çevrimiçi bir platformun kurulmasını ve devam ettirilmesini destekler. Böylece öğretim elemanlarının, öğrenci öğrenimini değerlendirmede kendilerine yardımcı olacak kaynaklara erişebilmelerini sağlar.
 • Ders içinde kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarının işlerliğini belirlemek için istatistiksel analizler kullanılmasına yönelik danışmanlık/eğitim sunar. 
 • Üniversite içinde uygulanan kitle sınavlarının (Placement, Proficiency, Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili, vb.) geliştirilmesinde, uygulanmasında ve analiz edilmesinde ilgili öğretim elemanları ile iş birliği yapar.
 • Uygulanmakta olan ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin özel gereksinimli öğrencileri dezavantajlı konuma sokabileceği durumlarda, ölçme-değerlendirmenin bu öğrenciler için uyarlanması veya tasarlanmasında öğretim elemanlarına destek verir.
 • Yüksek öğretimde ölçme-değerlendirme alanında bilimsel araştırmalar yapar; bu araştırmalardan elde edilen bulguları üniversite bileşenleri ile paylaşır; akademik yayınlar yapar.