Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Akademik Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tanju CEYHAN
Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin KAHRAMAN
Fen Edebiyat Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Batu BAYÜLGEN
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm GÖKGÖZ
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Öğr. Gör. Özden Uygun YÜKSEL
Meslek Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Işık Ateş KIRAL
Mühendislik Fakültesi 

Öğr. Gör Kübra KÖÇE
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Ezgi TAMER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Denizhan KARIŞ
Tıp Fakültesi 

Okutman Ahmet KABLAN 
Yabancı Diller Bölümü