Öğretme ve Öğrenme Merkezi

5. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2021)

banner

5. Uluslararası* Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

*Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Madde 7(9) gereği tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Bu esas sağlanamadığı takdirde konferansa katılım Akademik Teşvik başvurularında ulusal konferans olarak listelenmek zorundadir.

Yükseköğretimde Katılım: Düşünceler ve Deneyimler

Yükseköğretimde katılım alanyazında çoğunlukla öğrencilerin yükseköğretime erişimi ya da yükseköğretimde bulunması anlamında kullanılır. Burada “katılım” üniversitelerdeki öğrenciler, öğretim üyeleri, yöneticiler, akademik ve idari destek personeli ve mezunlar gibi “kişilerin bir aksiyonu veya dahil olması” olarak tanımlanmaktadır. Bunu üniversite hayatına katkıda bulunan tüm kişilerin deneyimleri olarak görebiliriz. Bu ifade, öğrenciler için üniversite hayatına akademik ve sosyokültürel anlamda bir katılımdır. Öğretim üyeleri için ise, öğretim, araştırma, toplum hizmeti ve karar verme süreçlerine katılımdır. Yöneticiler için, ortak yönetişim organlarının kullanımıdır. Akademik ve idari destek personeli için sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesidir. Mezunlar için, eğitimleri hakkındaki geri bildirimleri ve üniversiteyi toplum ve endüstri ile ilişkilendirme konusundaki katkılarıdır.

Tekeli (2010) üniversiteyi “akılcılığın, açıklığın, zarafetin, cömertliğin, hoşgörünün hakim olduğu, eleştirel düşünce kapasitesinin törpülenmediği canlı bir ortam” (s. 367) olarak tanımlar. Üniversite, bileşenlerinin öğretim ve öğrenim, araştırma ve yenilik, toplum hizmeti ve idareye aktif katılımıyla var olmaya devam etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bir aksiyon veya dahil olma olarak yükseköğretimde katılımın doğasının zaman içinde yeni fırsatlarla ve aynı zamanda salgın hastalıklar gibi bazı beklenmedik belirsizlikler ve krizlerle birlikte değişmesidir.

Bütün dünya şu an zor bir dönemden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de salgın olarak ilan edilen koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesi, ulusal sağlık sistemlerini alt üst etmekle kalmamış, aynı zamanda sınırların kapatılmasına, insanların eve kapanmasına, kamu hizmetlerinin askıya alınmasına ve dünya çapında şiddetli ekonomik daralmalara da sebep olmuştur. Bu, kaçınılmaz olarak yükseköğretimde katılımımızı da etkilemiştir. Buna rağmen, yükseköğretimde katılım her zaman yükseköğretim çalışmalarının odak noktalarından biri olmuştur.

Bu temayı göz önünde bulundurarak, IHEC 2021 organizasyon komitesi olarak sizleri salgın öncesinde ve sırasında üniversitede eğitim-öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ve yönetim açısından yükseköğretimde katılım ile ilgili çalışmalarınızı, deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi tartışmaya ve paylaşmaya davet ediyoruz. Buna ek olarak, yükseköğretim bağlamında ‘yeni normal’ in nasıl olacağına ilişkin çalışmalar da memnuniyetle karşılanacaktır. Konferansın yükseköğretimde katılım ana teması altındaki alt temaları – bunlarla sınırlı olmamak üzere – aşağıdakileri içerir:

 

 • Akademik ve İdari Destek Hizmetleri
 • Akademisyenlik Mesleği, Kariyer Yolları ve Mesleki Gelişim
 • Yetişkin Eğitimi, Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • Mezunlar ve Mezun Dernekleri
 • Yükseköğretimde Ölçme, Müfredat, Öğrenme ve Öğretme
 • Yükseköğretimde Zorluklar ve Gelecekteki Belirsizlikler
 • Yükseköğretimde Dijitalleşme, Uzaktan Öğretim ve Yeni Teknolojiler
 • Yükseköğretimde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
 • Üniversitelerin İşlev, Görev ve Rolleri
 • Mezunların İş Bulma İmkanı: Fırsatlar ve Olanaklar
 • Yükseköğretim Politikaları
 • Yenilik, Bilgi Üretimi ve Araştırma
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Yerelleşme ve Bölgeselleşme
 • Yükseköğretimde Yönetişim
 • Yükseköğretimde Öğrenci Katılımı ve Deneyimleri
 • Üniversite-Toplum, Sanayi ve Okullar İşbirliği

 

 

Özet Gönderimi: 5 Nisan - 7 Haziran 2021
Kabul Alan Çalışmaların Açıklanması: 9 Temmuz 2021
Kayıt: 9 Temmuz 2021 - 27 Ağustos 2021

Son Kayıt Tarihi
Sunum yapacaklar için 27 Ağustos 2021
Katılım Belgesi düzenlenmesini isteyen dinleyiciler için 27 Ağustos 2021
Katılım Belgesi talep etmeyen dinleyiciler için 30 Eylül 2021 

Düzenleme Kurulu

Özlem Salı (İSÜ ÖĞREM)
Zeynep Kızıltepe (İSÜ ÖĞREM)
Ali Işık (İSÜ)
Elif Vardar Solak (İSÜ ÖĞREM)
Talip Gülle (İSÜ ÖĞREM)
Melike İşcan (İSÜ ÖĞREM)
Fatma Nevra Seggie (Boğaziçi Üniversitesi, YÖÇAD)
Şahabettin Akşab (Gaziantep Üniversitesi, YÖÇAD)
Alper Çalıkoğlu (MEB, YÖÇAD)
Hakan Ergin (İstanbul Üniversitesi, YÖÇAD)
Serap Emil (ODTÜ, YÖÇAD)

Katılım belgesi sadece kayıt yaptırıp konferansa gelenlere verilecektir.

Kayıt (09 Temmuz 2021 – 27 Ağustos 2021)

Öğretim Üyesi Lisansüstü Öğrenci Dinleyici
300 TL 100 TL 75 TL
YÖÇAD & ISU Öğretim
Elemanları
YÖÇAD & ISU Lisansüstü
Öğrencileri
ISU Öğretim
Elemanları & Öğrencileri
200 TL 75 TL Ücretsiz

Notlar

 • Ücretsiz dinleyici olarak katılarak adına sertifika düzenlenmesini isteyen İSÜ katılımcılarının, yocad.ihec@gmail.com adresine ad, soyad ve birim/program bilgileri ile e-posta atarak en geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar kaydolmaları gerekmektedir.
 • Ücretli dinleyici olarak katılarak adına sertifika düzenlenmesini isteyen katılımcıların en geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar kaydolmaları gerekmektedir.
 • Katılım Belgesi talep etmeyen dinleyiciler için son kayıt tarihi 30 Eylül 2021.

Ödeme

Banka Hesap Bilgileri (Türk Lirası)

Hesap Adı: Yükseköğretim Çalışmaları Derneği
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube: Pendik Şubesi
Şube Kodu: 137
Hesap No: 6293098
IBAN: TR92 0006 2000 1370 0006 2930 98

Katılım Şekilleri

Sözlü Sunum (15 dakika)

Sözlü sunumlar çoğunlukla bitmiş ya da bitirilmekte olan çalışmaları içerir. Araştırmacılar sunumlarını yaptıktan sonra katılımcılar ve oturum başkanının varsa açıklayıcı geri dönüşlerine ve sorularına yanıt verirler. Çalışmaların sunumunu yapacak araştırmacıların zaman tahsisine özen göstermesi gerekmektedir. Oturum başkanları, oturumun sunum sayısına göre zamanlamayı ayarlayabilir. Her sözlü sunum 15 dakika olarak planlanacaktır.

Sözlü Sunum Özeti: Kaynaklar hariç, 500-750 kelime arası olup aşağıdaki başlıkları içermelidir:

 1. Problem tanımını
 2. Çalışmanın amacını veya araştırma sorusunu/sorularını,
 3. Kavramsal/teorik çerçeveyi,
 4. Çalışmanın yöntemini (ampirik çalışmalar için),
 5. Bulguları (devam eden çalışmalarda ilk bulguları)/ Tartışmaları, ve
 6. Sonuçları içermelidir.

Sempozyum (60-90 dakika)

En az üç, en fazla beş bildiriden oluşan sempozyum önerileri yapılabilir. Sempozyum tartışmacısı, sempozyum ekibini ve teklifini sunmalıdır. Sempozyum önerisi 500 kelimeye kadar sempozyumu tanıtıcı tek bir metin ve her bir sempozyum bildirisi için 300 kelimelik özetlerden oluşmalıdır.

Sempozyum Özeti: Kaynaklar hariç, toplamda 500-700 kelime olup sempozyumun probleminin tanımını, amacını, kavramsal/teorik çerçevesini, sempozyum bildirilerinin sempozyuma katkısını, tartışmaları ve sonuçları içermelidir.

Sempozyum Bildiri Özetleri: Kaynaklar hariç, her bir özet 300-500 kelime arası olup aşağıdaki başlıkları içermelidir:

 1. Problem tanımını
 2. Çalışmanın amacını veya Araştırma sorusunu/sorularını,
 3. Kavramsal/teorik çerçeveyi,
 4. Çalışmanın Yöntemini (ampirik çalışmalar için),
 5. Bulguları (devam eden çalışmalarda ilk bulguları)/ Tartışmaları, ve
 6. Sonuçları içermelidir.

Yuvarlak Masa Toplantısı (sunum süresi: 10 dakika)

Yuvarlak masa oturumları, sunum yapanlar ve katılımcılar arasında yüksek etkileşime izin vermektedir. Bu oturumlar kariyerinin başındaki araştırmacılar ya da devam etmekte olan araştırmalar için uygundur. Tartışmalar, bir yuvarlak masa/toplantı formatında ortak ilgi alanları etrafında kümelenmiş küçük bir sunum grubuyla ilerleyecektir. Araştırma alanı hakkında bilgi sahibi bir moderatör etkileşim ve katılımı kolaylaştırmaya çalışacaktır. Moderatör, başlangıçta tartışma konusunu ve oturum sunucularını kısaca tanıtacaktır. Ardından, tartışmada belirli sorulara ve zorluklara odaklanılacaktır. Temel kazanımlar, sonraki adımlara ilişkin fikirler ve somut eylemler gibi sonuçlar edinilmesi amaçlanmaktadır.

Yuvarlak Masa Oturumu için Özet: Oturum sunumcularının, ele alınan konuyla ilgili temel soruları ele alan bir özet veya yorum yazısı sunmaları gerekmektedir. Kaynakça hariç özet 350-400 kelime arasında olmalıdır. İlgili özet şu başlıkları ele almalıdır:

 1. Amaçlar ve/veya araştırma sorusu
 2. Perspektifler veya teorik çerçeve
 3. Yöntemler, teknikler veya araştırma yöntemleri
 4. Veri Kaynakları,
 5. Argümanlar için sonuçlar ve/veya doğrulanmış sonuçlar ve
 6. Oturumdan araştırmayla ilgili beklentiler ve/veya sorular

Poster Sunumu (10 dakika)

Poster oturumları, yapılan çalışmanın görsel unsurlar ve anlamlı özetler aracılığıyla kişiselleştirilmiş ve enformel tartışılmasına olanak sağlamaktadır. Poster sunumu yüksek lisans ve doktora öğrencileri için uygun olabilir. Tüm poster sunucuları oturumu kolaylaştıran bir e-Poster (pdf formatinda) sunmalıdır. Poster sunumcuları, yaptıkları çalışmayı temsil eden sanal ekranlar kurarlar. Poster oturumu, katılımcılara posterleri çevrimiçi görüntüleme, yazarın sunumlarını dinleme ve bildirilere erişme şansı vermektedir. Genel bir oturumun aksine, bir poster oturumu katılımcıların bilgileri inceleme ve gözden geçirmelerine ve uygulayıcılarla bire bir tartışmalarına olanak tanımaktadır.

Poster Tanıtımı: Kaynaklar hariç, 350-500 kelime arası olup aşağıdaki başlıkları içermelidir:

 1. Problem tanımını
 2. Çalışmanın amacını veya Araştırma sorusunu/sorularını,
 3. Kavramsal/teorik çerçeveyi,
 4. Çalışmanın Yöntemini (ampirik çalışmalar için),
 5. Bulguları (devam eden çalışmalarda ilk bulguları)/ Tartışmaları, ve
 6. Sonuçları içermelidir.

Yazara bilgi

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetini İngilizce gönderenlerin sunumlarını İngilizce yapmaları gerekmektedir.

IHEC 2021 hakemli bilimsel bir konferanstır. Konferansa gönderilen tüm bildiriler/sempozyumlar alanında uzman en az 2 hakem tarafından ”kör hakemlik’’ uygulaması çerçevesinde değerlendirilecektir. Kabul veya red kararı hakem değerlendirmesi sonucuna göre verilmektedir.


Önemli Hatırlatmalar

Ortak yazarlı çalışmalar için konferansa bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir. Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir. Bir yazarın ismi en fazla 3 bildiride yer alabilir. Konferans programına dahil olmak isteyenlerin 27 Ağustos 2021 tarihine kadar konferansa kayıt olması gerekmektedir.

Yükseköğretimde Katılım: Düşünceler ve Deneyimler

Yükseköğretimde katılım alanyazında çoğunlukla öğrencilerin yükseköğretime erişimi ya da yükseköğretimde bulunması anlamında kullanılır. Burada “katılım” üniversitelerdeki öğrenciler, öğretim üyeleri, yöneticiler, akademik ve idari destek personeli ve mezunlar gibi “kişilerin bir aksiyonu veya dahil olması” olarak tanımlanmaktadır. Bunu üniversite hayatına katkıda bulunan tüm kişilerin deneyimleri olarak görebiliriz. Bu ifade, öğrenciler için üniversite hayatına akademik ve sosyokültürel anlamda bir katılımdır. Öğretim üyeleri için ise, öğretim, araştırma, toplum hizmeti ve karar verme süreçlerine katılımdır. Yöneticiler için, ortak yönetişim organlarının kullanımıdır. Akademik ve idari destek personeli için sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesidir. Mezunlar için, eğitimleri hakkındaki geri bildirimleri ve üniversiteyi toplum ve endüstri ile ilişkilendirme konusundaki katkılarıdır.

Tekeli (2010) üniversiteyi “akılcılığın, açıklığın, zarafetin, cömertliğin, hoşgörünün hakim olduğu, eleştirel düşünce kapasitesinin törpülenmediği canlı bir ortam” (s. 367) olarak tanımlar. Üniversite, bileşenlerinin öğretim ve öğrenim, araştırma ve yenilik, toplum hizmeti ve idareye aktif katılımıyla var olmaya devam etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bir aksiyon veya dahil olma olarak yükseköğretimde katılımın doğasının zaman içinde yeni fırsatlarla ve aynı zamanda salgın hastalıklar gibi bazı beklenmedik belirsizlikler ve krizlerle birlikte değişmesidir.

Bütün dünya şu an zor bir dönemden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de salgın olarak ilan edilen koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesi, ulusal sağlık sistemlerini alt üst etmekle kalmamış, aynı zamanda sınırların kapatılmasına, insanların eve kapanmasına, kamu hizmetlerinin askıya alınmasına ve dünya çapında şiddetli ekonomik daralmalara da sebep olmuştur. Bu, kaçınılmaz olarak yükseköğretimde katılımımızı da etkilemiştir. Buna rağmen, yükseköğretimde katılım her zaman yükseköğretim çalışmalarının odak noktalarından biri olmuştur.

Bu temayı göz önünde bulundurarak, IHEC 2021 organizasyon komitesi olarak sizleri salgın öncesinde ve sırasında üniversitede eğitim-öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ve yönetim açısından yükseköğretimde katılım ile ilgili çalışmalarınızı, deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi tartışmaya ve paylaşmaya davet ediyoruz. Buna ek olarak, yükseköğretim bağlamında ‘yeni normal’ in nasıl olacağına ilişkin çalışmalar da memnuniyetle karşılanacaktır. Konferansın yükseköğretimde katılım ana teması altındaki alt temaları – bunlarla sınırlı olmamak üzere – aşağıdakileri içerir:

 • Akademik ve İdari Destek Hizmetleri
 • Akademisyenlik Mesleği, Kariyer Yolları ve Mesleki Gelişim
 • Yetişkin Eğitimi, Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • Mezunlar ve Mezun Dernekleri
 • Yükseköğretimde Ölçme, Müfredat, Öğrenme ve Öğretme
 • Yükseköğretimde Zorluklar ve Gelecekteki Belirsizlikler
 • Yükseköğretimde Dijitalleşme, Uzaktan Öğretim ve Yeni Teknolojiler
 • Yükseköğretimde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
 • Üniversitelerin İşlev, Görev ve Rolleri
 • Mezunların İş Bulma İmkanı: Fırsatlar ve Olanaklar
 • Yükseköğretim Politikaları
 • Yenilik, Bilgi Üretimi ve Araştırma
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Yerelleşme ve Bölgeselleşme
 • Yükseköğretimde Yönetişim
 • Yükseköğretimde Öğrenci Katılımı ve Deneyimleri
 • Üniversite-Toplum, Sanayi ve Okullar İşbirliği