Öğretme ve Öğrenme Merkezi

ÖĞREM Çalıştay 1 Öğretim Stili, İletişim ve Ders Teknikleri

Deneyimlerimiz üzerinden paylaşım odaklı çalıştay serisini başlatıyoruz. İlk çalıştay konu başlığımız: Pratik uygulamada Tersyüz Sınıf Teknikleri, Akademisyenin Sınıf içi Rollerine İletişim açısından bakış

Farklı fakültelerde ders deneyimlerimiz üzerinden ilerleyeceğimiz çalıştay oturumlarında hedeflerimiz sınıf içi deneyimleri paylaşmak, vaka ya da sorun alanlarına ortak ve işleyen çözümler bulmak, işe yarayan iyi pratikler ile uygulamalarımızı zenginleştirmektir.

Çalıştay Aktiviteleri:
Akademisyenin Öğretim Stili Keşfi
Öğretim Ders Verme Stilleri Analizi (Otoriter Ders Anlatma, Gösterici Koçluk, Kolaylaştırıcı Etkinlik, Yetki Veren Grup Stili, Harmanlanmış Hibrit Stil)
Öğretim Stilleri ve İletişim Rolleri ilişkisi (Lider, Mentor, Kanaat önderi, Kaynak, Hikâye anlatıcı, Dinleyici)
Öğrenci Merkezli Yaklaşım ve Tersyüz Sınıf Teknikleri
Popüler Tersyüz Sınıf Uygulamaları ve Eleştirel Düşünce
Sokratik Sorgulama, Sokratik Seminer Teknikleri
Akademisyen Deneyim ve Uygulama Paylaşımları

Çalıştay Oturum Tarihleri
Oturum 1: 7 Aralık 2022 Vadi Kampüs İktisat, Güzel San., Mühendislik, İletişim
Oturum 2: 14 Aralık 2022 Topkapı Kampüs Sağlık Bil., İnsan ve Toplum Bil., MYO, Tıp Fak.
Oturum 3: 4 Ocak 2023 Topkapı Kampüs Eczacılık, Sağlık MYO, Diş Hekimliği
Oturum 4: 6 Ocak 2023 Vadi Kampüs (İng.) Yabancı Diller, Fakülte Yabancı Akademisyenleri

Oturum 1: 7 Aralık 2022 Vadi Kampüs İktisat, Güzel San., Mühendislik, İletişim
Oturum 2: 14 Aralık 2022 Topkapı Kampüs Sağlık Bil., İnsan ve Toplum Bil., MYO, Tıp Fak.
Oturum 3: 4 Ocak 2023 Topkapı Kampüs Eczacılık, Sağlık MYO, Diş Hekimliği
Oturum 4: 6 Ocak 2023 Vadi Kampüs (İng.) Yabancı Diller, Fakülte Yabancı Akademisyenleri