Öğretme ve Öğrenme Merkezi

ÖĞREM Eğiticinin Eğitimi 2 Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme ve Alternatifler Bahar 2023

23 Mart 2023 zoom eğitimimizde Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirmede öncelikler, öğretim ve değerlendirmenin hizalanması, geribildirimin önemi ve çeşitleri yanısıra uzaktan ölçme değerlendirmede kullanılacak Blackboard ve alternatifler araçlar Kahoot, Socrative, Edpuzzle, Quizziz, Flip kullanımına odaklanıyoruz.